STAFF

NYNY
 

AYAKO-FUKUDA TSUCHIKA-AOKI KAZUHO-HORIMOTO
NYNY-manager stylist NYNY-stylist NYNY-assistant leader


SYOKO-MATSUMOTO ERI-MIYAZAKI
NYNY-assistant NYNY-assistant
BSF

KYOKO-FUKUDA NASUKO-ISHIMOTO
BSF-owner stylist BSF-assistant